Wat minimaal nodig is om een teambuilding activiteiten workshop te organiseren

Alvorens een team samengesteld gaat worden, is het van groot belang om goed over de dynamiek van het totale team na te gaan denken. Volgens Frank LaFasto draait het om 5 verschillende dynamieken om een succesvol team samen te kunnen stellen.

 1. Het individuele teamlid: In een team wil je natuurlijk alleen effectieve individuen nodig. Deze mensen moeten ervaring hebben, ze moeten problemen snel en effectief kunnen oplossen en schrikken er niet van terug als er problemen opgelost moeten worden. Het spreekt voor zich dat zij een ‘proactieve’ instelling moeten hebben.
 2. De relatie binnen het team: Ieder lid van het team is bereid tot het geven en ontvangen van feedback.
 3. Het oplossen van problemen binnen het team: Het doel van het team moet werkelijk glashelder zijn. Dit is werkelijk essentieel. Verder is het van belang dat er een ontspannen werksfeer heerst. Een ieder moet zich zeer op zijn/haar gemak binnen het team voelen en dat betekent dat ieder individu binnen de groep geaccepteerd moet zijn.
 4. Leiderschap binnen het team: Binnen het team moet de competentie van leiderschap aanwezig zijn. Een goed leider is nodig omdat deze het uiteindelijke doel nooit uit het oog verliest. De leider zorgt er tevens voor dat er goed samengewerkt wordt en zorgt er tevens voor dat het individuele zelfvertrouwen op een hoog niveau blijft. Verder is het van belang dat deze persoon prioriteiten stelt. Het spreekt eigenlijk voor zich, maar deze leider moet natuurlijk ook tonen dat hij/zij weet waar hij/zij mee bezig is. Alleen op deze manier is deze persoon in staat om de prestaties van het team te managen.

Organisatorische omgeving: Het klimaat en de cultuur van de organisatie moet werkelijk bijdragen aan het gedrag van het team. Onder elkaar wedijveren is niet een omgeving die het beste uit mensen zal halen en moet daarom zo veel mogelijk vermeden worden. Uniformiteit echter moet juist aangemoedigd worden. Dit zorgt ervoor dat de mogelijkheid tot conflicten tot een minimum beperkt zullen worden.

Doelstellingen

Het uiteindelijke doel van teambuilding activiteiten en workshops is uiteindelijk om de dynamiek van het team te maximaliseren en om het niveau van samenwerken te optimaliseren. Dit is niet hetzelfde als het werken in een groep. Immers als je als een team wilt werken ben je als groep aansprakelijk voor de daden die gerealiseerd worden; niet op individueel niveau. Het doel is uiteindelijk om SAMEN tot een eindproduct te komen. Teambuilding is uiteindelijk bedoeld om het groepsgevoel om samen aan een einddoel te werken te stimuleren.

De voordelen van deze manier van benaderen:

 • Het verhoogt de flexibiliteit in vaardigheden en bekwaamheden
 • De productiviteit ligt hoger dan in een groep waarbij een individuele mindset juist hoogtij viert.
 • Op het moment dat de organisatie een grote verandering doormaakt, dan heeft een team grotere voordelen dan op de oude voet door te gaan.
 • Zowel individueel als team ontwikkeling en verbetering staan centraal
 • De focus ligt op het bereiken van de doelstellingen van de groep om hogere doelen te bereiken.
 • Niet alleen het groepsdoel zal eerder en beter bereikt worden, maar ook de samenwerking, de communicatie en de mate van creativiteit evenals flexibel denken zal er wel bij varen.

Rollen van leiderschap

Succesvolle team leiders kunnen doorgaans het volgende:

 1. De teamleider is doel-geörienteerd waardoor het team altijd op het spoor blijft.
 2. Een teamleider zorgt altijd voor een veilige omgeving, zodat teamleden vrijuit kunnen discussiëren over de beste benadering om hun doelstellingen te behalen.
 3. Een teamleider weet wat het belang van zelfverzekerdheid is en zorgt er dus voor dat deze situatie onder de teamleden heerst. Tevens is het van belang dat de teamleden elkaar durven te vertrouwen. Ook is het belangrijk dat de verschillende teamleden verschillende verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen.
 4. Een teamleider moet technisch competent zijn in relatie tot de taken en doelstellingen die het team gesteld heft.
 5. Een goed teamleider stelt juiste prioriteiten die ervoor zorgen dat de teamleden goed gefocust blijven.
 6. De verwachtingen die een teamleider stelt, zijn duidelijk. Daarnaast beloont de verwachtingen met adequate systemen en geeft goede integere feedback over de behaalde prestaties.

De heren Carl Larson en Frank LaFasto hebben 75 teams geobserveerd. Tijdens deze observatie hebben zij ontdekt dat er 8 effectieve strategieën zijn om teambuilding te bevorderen:

 1. Zorg ervoor dat er zeer duidelijke en inspirerende teamdoelstellingen zijn.
 2. Zorg ervoor dat er resultaatgeoriënteerde team structuren bestaan.
 3. Zorg dat er uitsluitend competente teamleden in het team zitten.
 4. Het team heeft maar één doelstelling
 5. Zorg ervoor dat er een klimaat is waar samenwerken centraal staat
 6. Zorg ervoor dat er standaarden zijn die perfectie toejuichen
 7. Zorg ervoor dat hun inzet ook buiten de groep erkend en ondersteund wordt.
 8. Het toepassen van gedisciplineerd leiderschap

Assessment en feedback

Binnen organisatorische ontwikkelingscontext kan het mogelijk zijn dat een team zichzelf onder de loep moet nemen ten aanzien van effectiviteit en de wijze waarop zij presteren. Op die momenten is het van belang om feedback van teamleden te krijgen. Alleen op die manier kan je ontdekken wat de kracht of de zwakte van een team is.

Alleen op die manier kan je ontdekken waar het team steken laat vallen. Dit is van belang om op die manier een nieuwe strategie te ontwikkelen om deze mazen in de kracht van het team te dichten.

Maar dit kan ook op een andere manier benaderd worden. Je kan ook op persoonlijk niveau binnen de groep naar de sterktes en zwaktes op zoek gaan. Dit geeft inzicht in de individuele werkstijlen van individuen binnen de groep.

Een gestructureerd teambuilding plan is een perfecte manier om de teamspirit van een groep te verhogen; het verhoogd het bewustzijn van de groep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>