Hoe haalt u het maximale uit een teambuilding activiteiten workshop?

Wat is een team?

Allereerst moeten wij ons goed realiseren dat geen team hetzelfde is. Elke groep heeft een andere benadering nodig, elke groep heeft een specifieke manier van werken nodig en de algehele groepsspirit verschilt ook per moment en per groep. En hier moet u natuurlijk uw teambuilding activiteiten op gaan afstemmen.

Ook al werkt een groep samen, het wil nog niet zeggen dat zij daadwerkelijk als een team samenwerken. Een team is pas werkelijk een team op het moment dat zij gaan samenwerken om samen een doel te bereiken en het is dan ook belangrijk een passende outdoor of indoor teambuilding activiteiten workshop te organiseren.

Een team kan bestaan uit een groep mensen die normaal gesproken een totaal andere functie hebben. Het kan ook zijn dat zij op totaal verschillende afdelingen ten opzichte van elkaar werken. Maar ook hun vaardigheden kunnen zeer ver van elkaar af liggen.
Een team wordt vooral bij elkaar geroepen voor een zeer specifiek project binnen een organisatie. Deze groep krijgt de bevoegdheid om met elkaar de koers te bepalen en nieuwe doelstellingen en activiteiten te ontwikkelen. Dit betekent tegelijkertijd dat zij de verantwoordelijkheid hiervoor dragen.

De voordelen van een team

Op het moment dat we het over teambuilding binnen een team hebben, komen wij in contact met de voordelen van het hebben van een goed team.

  • Binnen het team is het mogelijk om de individuele inspanningen goed te co├Ârdineren. Hierdoor is een team in staat om zeer moeilijke uitdagingen op te pakken.
  • Teamleden worden specifiek bij het team betrokken omdat zij bepaalde competentie hebben, die het team alleen maar beter kunnen maken. Dit betekent dat het maximale op het gebied van expertise en ervaring per teamlid gebruikt kan worden.
  • Omdat de individuele teamleden in hun krachtveld kunnen opereren, is de motivatie en het individuele vertrouwen vaak hoger dan in de normale situatie. Dat is ook niet zo vreemd omdat elk individu (normaal gesproken) ondersteund wordt en zelf ook zeer bij het projekt betrokken is.
  • De creativiteit binnen de groep is over het algemeen hoog te noemen. Dat betekent dat elk probleem of obstakel vrijwel direct door de leden opgepakt wordt en men met elkaar naar mogelijke oplossingen gaat zoeken. De reden voor het samenstellen van het team is immers om het uiteindelijke doel te bereiken.
  • Binnen succesvolle teams is het van zeer groot belang dat de communicatie zo ge├Âlied mogelijk verloopt. Het team zal er daarom alles aan doen om de communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is geen sprake van ongezonde competitie en rivaliteit binnen het team.
  • In een gezond team is het in ieders belang dat elk individu kan stralen; alleen dan kan het team als geheel haar maximale potentieel gaan benutten.
  • Een goed team zal er ook voor zorgen dat zij graag met een kwaliteitsmanagement systeem willen gaan werken. Vaak worden ook just-in-time management systemen gebruikt. Daarnaast staat over het algemeen ook de klant centraal.
  • Teamleden zijn erg toegewijd en zijn vaak ook de ‘eigenaar’ van een opdracht waaraan zij werken.

De onvermijdelijke nadelen van een team

In sommige omstandigheden is het hebben eerder een nadeel dan een voordeel. Het kan immers gebeuren dat de bedrijfscultuur zich niet goed leent voor het hebben van een goed team. Immers als de organisatie alleen volgens protocollen kan werken, dan kan het team voor onmogelijke problemen/uitdagingen komen te staan.

Het kan zelfs betekenen dat het volkomen onmogelijk wordt om met een team te werken.

Situaties waarin het hebben van een team heel slecht kan werken, zijn:

  1. Als er een centrale persoon is. Alle kennis, ervaring, expertise en informatiebronnen komen van deze ene persoon af. Deze persoon zou dus eigenlijk onafhankelijk van iedereen kunnen werken.
  2. Op het moment dat er geen team doelstelling is. Op zo’n moment kan je dan in geen geval van een team spreken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>